Onze expertises

Ontwikkeling

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van online bij- en nascholingsmodules op het gebied van de (bio)medische wetenschappen en geneeskunde, de zorg en de openbare farmacie.

In deze professies is het van cruciaal belang om kennis en inzichten voortdurend te toetsen aan de praktijk. Wij kunnen u ondersteunen in deze scholing vanuit uw onderwijsinstituut, bij u op de werkvloer of vanuit het comfort van uw eigen studeer- of huiskamer. Graag werken wij samen met u aan de volgende stap in uw bedrijf, carrière of persoonlijke ontwikkelingsplan. 

 

 

Choose the direction on which everybody (could be) on board

Advies

Wij kunnen u, uw bedrijf en/of uw werknemers van up-to-date en praktijkgericht adviezen op het gebied van de (bio)medische wetenschappen en geneeskunde, de zorg en de openbare farmacie voorzien waarmee u verder kunt. 

In een veld waarin inzichten bijna dagelijks worden bijgesteld is het vrijwel onmogelijk om op alle vlakken een actueel overzicht te houden. Soms zijn oplossingen alleen te vinden door een zoektocht in de juiste richting. Wij kunnen u ondersteunen in uw zoektocht naar bijsturing en het vinden van oplossingen.

||Wat ons uniek maakt||Het leveren van een product dat is aangepast aan ieder gewenst niveau, zonder poespas of omwegen, waar praktisch of juist theoretisch opgeleide mensen echt iets mee kunnen. Door dergelijke producten als naslagwerk voor langere tijd beschikbaar te stellen krijgen mensen ook daadwerkelijk de kans om zich deze kennis, inzichten of vaardigheden eigen te maken. 
Aanreiken van praktische tips, aanwijzingen of andere vormen van consultancy niet alleen in medisch of farmaceutisch veld, maar juist in de bredere context van andere velden en met een frisse blik. Door een andere invalshoek op onder meer de zorg, de techniek, de communicatie, de publicatie, de ontwikkeling of de samenwerking te leveren kan ik mensen verrassen en helpen in hun doorontwikkeling, net een stapje verder dan zij zelf dachten te kunnen gaan.

Reviewing

Wij kunnen u ondersteunen bij uw eigen ontwikkeling van scholingen, literatuur of onderwijsmodules door het bieden van een kritisch en inhoudelijk reviewproces op het gebied van de (bio)medische wetenschappen en geneeskunde, de zorg en de openbare farmacie.

Bij het ontwikkelingen van nieuwe onderwijsstukken, literatuur, syllabi of modules kunt u niet over één nacht ijs gaan. Het schrijven, herschrijven, inschikken en aanpassen zijn processen die ons allen niet vreemd zijn. Het kan de kwaliteit van uw stukken sterk ten goede komen door op enig moment een ander stel ogen te laten gaan over uw stukken. Met inhoudelijke én taalkundige/grammaticale feedback kunt u uw eindproduct naar een hoger niveau tillen.