Over ons

Panartis is opgericht vanuit een rotsvaste overtuiging dat in het veld van de (bio)medische wetenschap, geneeskunde en openbare farmacie kennisoverdracht aan de basis ligt van vrijwel alle processen. Als arts of apotheker, assistent of scholier, werkgever- of werknemer, student of specialist ben je nooit alleen: het overdragen van kennis en inzicht is en blijft een cruciaal onderdeel van het dagelijks leven.

Vanuit die overtuiging leveren wij consultancy en ontwikkelen wij bij- en nascholingen op (bio)medisch en farmaceutisch vlak. Dit doen wij onder andere door het vormgeven en beschikbaar stellen van e-learnings waarbij apothekers, apothekersassistenten, artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en al het ondersteunend personeel hun kennis over de klinische praktijk, behandelingen, prognoses et cetera kunnen toetsen aan theoretische kaders. Op deze manier dragen wij bij aan een ieders persoonlijke ‘database’ bestaande uit parate (bio)medische en farmaceutische kennis. Het mes snijdt op die manier altijd aan twee kanten!

 

 

Uniek en betrokken
Duidelijk en leesbaar

Panartis consultancy & Panartis Education

Wij zijn binnen onze Panartis consultancy-tak actief in de consultancy op het gebied van (post-)academisch onderwijs, wetenschappelijke reviews en implementatieprocessen gericht op het nascholen van werkgevers en werknemers in het farmaceutische, medische, biomedische én paramedische veld. Zodoende hebben wij verschillende expertises ontwikkeld die wij graag inzetten om ook uw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Binnen onze Panartis education-tak zijn wij gespecialiseerd in zowel de inhoudelijke vormgeving als ook het aanbieden van face-to-face én elektronisch (post-)academisch onderwijs, bij- en nascholingen en verdiepingscursussen binnen het veld van de (bio)medische en farmaceutische wetenschappen. Elektronisch onderwijs wordt binnenkort aangeboden op ons eigen platform.

Panartis staat voor staat voor gedegen kwaliteit doch toegankelijkheid; Geneeskunde, Farmacie en verder; Consultancy en (na)scholingen voor nu en later

Oorspong ‘Panartis’

Pan·artis is samengesteld uit de begrippen ‘Panacea’ en ‘artis’ of ‘art’.

Het woord ‘Panacea’ staat symbool voor een “cure or remedy for all illnesses or difficulties”. Vanuit deze overtuiging werkt Panartis consultancy samen met u aan een oplossing voor uw inhoudelijke of ontwikkelingsgerichte vraagstukken. Bovendien werkt Panartis education aan uw professionele en intellectueel-inhoudelijke ontwikkeling.
Naast deze uitleg voor ‘Panacea’ is dit begrip tevens overgenomen door de Griekse mythologie wordt hiermee de godin van de geneeskunst aangeduid. Dit is het veld van waaruit Panartis haar oorsprong kent.

‘Artis’ of ‘art’ komt uit het Latijn en staat vrij vertaald voor respectievelijk ‘het ontwikkelen’ of ‘het vervaardigen’ en ‘de kunst’. Dit zijn kernbegrippen voor Panartis consultancy en Panartis education, en vanuit deze overtuiging werken wij aan oplossingen en scholingen waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.

In het logo van Panartis kunt u Panacea, de godin van de geneeskunst herkennen, en haar een handreiking omhoog zien maken. Deze handreiking staat symbool voor de handreiking die wij naar u als arts of apotheker, assistent of scholier, werkgever- of werknemer, student of specialist willen maken.

Bovendien kunt u in ons logo een leercurve ontdekken. Deze curve staat symbool voor uw én onze ontwikkeling en het klassieke beloop hiervan. In beginsel vraagt vooruitgang een significante investering, maar naarmate u blijft werken aan uw eigen ontwikkeling zult u zien dat u sneller en sneller vooruitgang boekt. Voor het laatste stukje ‘perfectionering’ kan vervolgens weer een grotere investering worden gevraagd. Het is uw keuze waar op de curve u staat en zou willen staan.

||Normen en waarden van het bedrijf||Inhoudelijke correctheid, leesbaarheid, toegankelijk en open, overzichtelijk, breed toepasbaar, praktisch, no-nonsens, vertrouwelijkheid, eerlijkheid, aangepast op het gewenste niveau, verzorgd, betrokkenheid, empathisch.